Archive | May, 2017

Tu še nismo bili

15 May

Bil je tak oblačen dan,
težek, siv, uscan, usran,
vi v zaroti proti nam,
mi v protestu proti vam.
Za prekletstvo iz neba
več ne rabimo Boga.

Ah, kjer smo zdaj, tu še nismo bili,
človeku se v življenju marsikaj zgodi.
Groza in strah! Le kam ta svet drvi?
Ljudem se v življenju marsikaj zgodi.

Retro-vizor

Continue reading

Advertisements

Inkubator za trajnostne inciative v Sloveniji

8 May

ERAZMUS+ projekt Community Learning Incubator Programme for Sustainability (CLIPS) je v zadnjih dveh letih razvil podporni program za skupine, ki začenjajo trajnostno naravnane projekte, ki so v tranziciji, prestrukturiranju, krizi ipd. Manja Vrenko in Nara Petrovič sodelujeva pri oblikovanju CLIPS-a že od začetka v družbi izkušenih predstavnikov iz ekoloških naselij iz še osmih evropskih držav.

Skupina1Th

Projekt se bliža koncu, smo v fazi preizkušanja rezultatov našega dela. CLIPS smo tako 6. maja 2017 prvič predstavili v Sloveniji na 6-urni delavnici, ki je potekala v Okoljskem centru v Ljubljani. Na podlagi odzivov bomo izpilili še zadnje podrobnosti in bo do jeseni inkubator za trajnostne iniciative na voljo zainteresirani javnosti. Prav tako bo na voljo CLIPS vodič v slovenščini.

Veseli smo izredno pozitivnih odzivov devetih udeležencev iz štirih različnih iniciativ z različnih koncev Slovenije. Bili so zelo zadovoljni z razmerjem med teorijo in prakso, s strukturo delavnice, s predstavitvijo programa CLIPS, s kakovostjo moderiranja, s preprostimi, a uporabnimi orodji. Opazili so, da so najbolj genialna orodja najpreprostejša in prav to jim je bilo izredno všeč. Želeli so si, da bi se še mnogo bolj poglobljeno posvetili tematiki konfliktov, moči v skupinah, preživeli skupaj dalj časa. Izrazili so tudi veliko željo po večdnevni delavnici jeseni.

ManjaZmajTh

Delavnico smo pripravili in moderirali Dmitriy Kopina, Manja Vrenko in Nara Petrovič.

V prispevku Trajnostni razvoj: nedokončan posel lahko preberete, kako se je začel razvoj programa CLIPS na srečanju v Italiji novembra 2015. Konec maja 2017 nas čaka še zadnje, sedmo srečanje v Estoniji in potem le še finalni koraki. Vesel sem, ker bomo lahko s tem programom podprli razvoj čim več trajnostnih inicitiv tudi pri nas — da se bodo rodile zdrave, prebolele vse otroške bolezni ter nazadnje dosegle zrelost in razcvet.

Skupina2Th

 

How to shit

2 May

I need a new word!

English language has no neutral word for shit, my main field of research. All are either clinical, vulgar, slangish, or baby talk: BM, crap, defecate, discharge, excrement, expurgate, evacuate, faeces, poop, secretion, stool, ca-ca…

Shit!

Pingvin

We take a shit – or rather leave it – every day. Or at least we wish we would. Still, talking about shit is obscenity. To me this is a clear sign of dungmatism.

I always wished someone would cut the crap and speak out on our collective shitzophrenia. Since nobody else did it so far, I guess it will have  to be me

We are repulsed by shit from our anus, while naively swallowing the shit that is smeared all over mass media. We evade any touch with feces while filling our home with all kinds of shit. Our minds are filled with futile, vain, nonsensical mental diarrhea.

We don’t want to have anything to do with our own shit. We dump it into toilet and flush it away and we’re done with it once and for all. We don’t give a shit about shit!

Ultimately we become estranged from the elementary act of defecation, unable to shit as a normal human being.

Globally, the total value of wasted resources and health-care expenses, related to our perverted shitting culture is gargantuan.

I am not the first to say this: one of the biggest blunders of humanity is water toilet. Where I am the first is in pulling all the threads together and creating a science about shit, called fecology.

It is not only about what happens to the faecal matter and urine after we excrete them, it is about how we do it: in what bodily posture, in what emotional state, in what social context. Fecology brings shit to the surface of absolutely every branch of science, culture and art: psychology, sociology, ethnology, ecology, biology, chemistry, history, geography, philosophy, religion, fashion, economy of shit. But first and foremost fecology is about elementary well-being and plainest possible common sense.

Fekoloska Continue reading