Archive | August, 2013

THE VALUE OF USELESSNESS

28 Aug

What to say about a society in which value of human being is measured by:

1. capacity to accumulate material wealth and not use it to participate in the society (but rather to show off)
2. psychological identification with the wealth, seeing it as permanent personal property, not a temporary asset to be shared for common good
3. emotional detachment and social denial about the consequences of concentration of wealth, keeping it (really) unused

If you can hold a lot of money (and everything you bought with it) for yourself and care as little as possible about the rest of the people (or other life forms), that is a sure sign that you “made it” in this world. The less you participate, the better! This has become all-pervading: even the poorest of us have a couple of technical gadgets; we use a tiny fraction of their potential and that for ourselves only. We are miniature copies of rich arrogant resource abusers. We must have each our own gadgets and they became too intimate to share–they have to be ours only!

Amassed wealth is actually nothing but unused potential. It is like a charged battery–it has no use in and of itself.

What we use the accumulated potential for can be summed up in one word: consumption. There is no “giving” or “sharing” in consumption, there is only “taking”. It is an intimate relationship between an isolated I and the object of consumption. In consumption there is no “us”, no community, no networking, no real relationship, no humanization; there is merely: me, myself and I … and my precious!

The concept of consumerism is based on the value of uselessness. I have, therefore I am! No other requirement.

Continue reading

Advertisements

Preklop – omen est nomen

14 Aug

Kaj se zgodi, ko kolega predlaga ime “Preklop” za druženje, ki ga izvajamo že 3. leto?

Daj stvari ime in zgodila se bo …

In zgodila se je!

Cel kup preklopov v nas, med nami, nad nami. Več kot preroško. 9 dni, intenzivno druženje, neverjetna spoznanja, izkristalizirana z metodo Skupinskega povzemanja zgodbe (Collective Story Harvesting). Naučili smo se tako navdušujoče stvari, da jih je vredno deliti 🙂

100_6737_th2

 1. če imamo jasen skupni višji cilj, se ne izgubljamo v nižjih ciljih / malenkostih; zato je smiselno graditi živo vizijo v manjših skupinah in se obenem opirati na moč in energijo velike skupine, katere strukturni del smo in v kateri nas bogati obilje izmenjav

 • temelj skupnosti v obliki skupnih norm, načel, dogovorov, pravil ipd., ne bo deloval, če v osnovi ni srčnosti, ljubezni, povezanosti, empatije

 • dotaknile so se nas izvirne organizacijske rešitve bodisi na konferenci ali v ekovaseh, ki so sodelovale (ne demokracija ampak strinjanje (consent); pravilo 1:100; sprememba miselnosti: egovas => ekovas)

 • dokler skupnost ni trdno izgrajena, naj se izogiba ljudem z duševno držo žrtve; neuravnotežen posameznik lahko mlado skupnost vrže iz tira ali celo spelje v propad

 • postavljanje osebnih mej in razumevanje realnih potreb (razmerje med varnostjo oz. udobjem bivanja in preprostostjo oz. ekologijo) pomaga določiti mere skupnosti (da ne gradimo prevelikih hiš, se zakreditiramo, garamo in nam zmanjka časa za skupnost)

 • ni se dobro »zakačiti« za ideale, saj je praksa povsod drugačna od idealne teorije; vredno je ohranjati v zavesti izvorno idejo, da se sčasoma ne ujamemo v iste probleme kot ostali svet (spor nad problemi tipa: »Kdo mi je pojedel jogurt?!«); kar »pridigamo« moramo tudi živeti, da smo avtentični

100_6766_th2

 • veliko moč nam dajejo dobra čustva, lepo okolje, srečanje z znanimi, izobilje novega znanja, občutek, da nismo sami v svetu, da vsi prispevamo k skupni viziji; da ne pozabimo: uspešno skupnost ustvarjajo močni posamezniki

 • prostorske danosti (oblika, ureditev, razporeditev, razdalje, teren itd.) in razmere (udobje, temperatura, razpoložljivost vode, materiala, urejenost poti) močno vplivajo na počutje in dinamiko v skupini

 • dinamika skupine (posredno tudi prostor) vpliva na počutje in vedenje posameznikov (točnost/zamujanje, držanje dogovorov, konfliktnost, voljo do sodelovanja, aktivnost)

 • zrela skupina zna prevzeti svoj del odgovornosti pri vodenju in ne valiti krivde za neuspeh na deklariranega vodjo/povezovalca dogodka; skupina mora imeti možnost vodenja in se te možnosti zavedati

 • skupne aktivnosti delujejo povezovalno; opazili smo, da je praktično navodilo pogoj za zagon dejavnosti; jasno dodeljene vloge nam pomagajo premostiti osebnostne meje

 • igrivost da skupini več kot zateženost; povezujejo nas tudi obredi (začetni obred, predstava, predaja prostora) in igrivo prevzemanje vlog; humor je stabilizator skupinske dinamike

 • če ni občutka varnosti, se povečuje zagrenjenost v skupini in bežanje pred ostalimi; ko smo šibki, postanemo individualisti; ko se počutimo dobro, prihaja do prenosa znanja na druge

 • če ima skupina nekaj ekskluzivno svojega, skupnega, jo to povezuje

 • pomemben je pretok ljudi skozi prostor ter vzpostavljanje empatije med zunanjimi in notranjimi na dogodku

 • s stališča nekaterih zunanjih opazovalcev je naše odločanje potekalo zelo disciplinirano; kaos in red sta relativna pojma – ko živiš v kaosu, ga ne vidiš drugje

 • varovanje ugleda skupnosti je pomembnejše od muh posameznika

 Tako nekako na kratko.

Tenets of Fecology by Hundertwasser

4 Aug

I am the founder of Fecology, but I couldn’t have written this better!

I read this elaborate text on shit and humus (compost) toilets by Hundertwasser before, but I really read it only now. This should be included in every textbook in every school in every country in the world. Please, read every sentence slowly and let it sink in, let it echo, let it produce a reflection and awaken the deep love of shit in you:

“Vegetation has taken millions of years to cover the sludge, the toxic substances with a layer of humus, a layer of vegetation and a layer of oxygen, so that man can live on earth, but ungrateful man then fetches the sludge and the toxins, covered with painstaking cosmic care, back up to the earth’s surface.

Thus the atrocious act of irresponsible man makes the end of the world the same as the beginning of time. We are committing suicide.

Our cities are cancerous ulcers. You can see that clearly from the air.

We do not eat what grows in our own country, but import our food from far away, from Africa, America, China and New Zealand.

Nor do we keep our shit. Our excrement, our waste is washed far, far away, whereby we pollute rivers, lakes and oceans, or we transport it to highly complex, costly sewage works, and only rarely to centralized decomposition plants, or our waste is destroyed. Shit never returns to our fields. Nor to the places where our food comes from.

The cycle from food to shit is working. The cycle from shit to food has been broken.

Continue reading