A lahko, PROSIM, plačam vnaprej?

3 Jul

Odprto pismo ZZZS
(odziv na Odločbo 4250-3/2013/1353, z dne 21. 5. 2013)

Ime mi je Nara Petrovič, namerno ne plačujem redno obveznega zdravstvenega zavarovanja!

5

Že pred dvemi, tremi leti sem se oglasil na okencu ZZZS v Kopru in zaprosil za položnico za plačilo zavarovanja enkrat letno ali celo za pet let – vnaprej – s pač ustrezim zneskom na položnici. Uslužbenka me je hladno odslovila, češ da to ni mogoče in naj plačujem položnice redno mesečno kot vsi ostali! Hotel sem govoriti še z nadrejenimi, pa je odvrnila, da je pač tako, kot je ona rekla, in da mi nadrejeni ne bodo povedali nič drugega.

Pričakoval bi, da bi v času kroničnega neplačništva in primanjkljajev v praktično vseh blagajnah nekdo bil vesel plačila vnaprej!

In tako sem nehal redno plačevati položnice!

To je bil moj tihi protest proti nesmiselni birokraciji. Zavarovalnino sem sicer nazadnje vedno poravnal, a za več mesecev skupaj. To sem storil, ko sem po daljšem času prejel opomin za nazaj.

Spoznal sem, da so zamudne obresti precej nižje kot provizija na banki, ni mi treba dvanajstkrat letno na banko, poleg tega sem preskočil še plačevanje banki za »usluge«, ki jih ne potrebujem. Tako plačam le minimalni možni znesek enkrat do dvakrat letno.

Pa da ne pozabim: uslug zdravstva ne uporabljam.

Vrtnica

Za svoje zdravje skrbim tako, da živim v naravi na čistem zraku, da ravnam s telesom v skladu z njegovo anatomijo in zdravo jem (ekološko, vegetarijansko, domače, zmerno) – ter se držim čim dlje od bolnišnic.

Pri zdravniku nisem bil že skoraj 30 let. Le zobozdravnico sem obiskal nekajkrat in ji sam plačal za nekaj manjših posegov.

Zdrav sem!

Ali bi lahko zato dobil kakšno olajšavo pri zdravstvenem zavarovanju?

Saj vem, da ne morem pričakovati, da v družbi, kakršna je, ne bi bil procesiran kot številka, identična vsem ostalim. A kako naj me ne moti, da sem v istem košu s tistimi, ki za zdravje sploh ne skrbijo?

Kako naj se poslušno strinjam s tem, da ima zavod kar pravico jemati denar iz mojega žepa, da krije »zdravljenje« malomarnih ljudi v malomarni družbi z malomarnim zdravstvenim sistemom?

Kako naj ne vidim vse večjega neravovesja med ogromnimi vlaganji v infrastrukturo (stavbe, vozila, aparate, zdravila itd.) in bornimi vlaganji v človeško solidarnost in empatijo, ki sta temelj zdravja družbe in posameznikov?

Kje so vlaganja v takšno, elementarno zdravje?

Saj je prav, da jih ni!

NaraPortret4TH

Skrb za elementarno zdravje je vedno brezplačna in nadvse preprosta, za to potrebuješ le zdravo pamet, živ čut za osebno blaginjo in temeljno poznavanje svojega telesa.

Toda to zdravstvu ne koristi – zlasti ne finančno! V oči bijoče dejstvo je, da sedanje »zdravstvo« živi (oz. rutinsko služi denar), če so ljudje bolni in nevedni. Tako zdravstveni sistem kompromitira zgodovinsko zdravniško zavezo etičnosti – vse zavoljo krepitve denarnih tokov. V takem družbenem vzdušju se Hipokratova prisega izkaže za hipokritstvo.

Od mene ima sistem »varovanja zdravja« bore malo koristi. Edina korist je obvezno plačevanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja – v resnici je grobo prisilno in s tem protiustavno (čeravno to določa 20. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ).

Kaj imam sam od zavarovanja? Nič!

Za malenkosti, ki jih krije, sam poskrbim bolje kot zdravniki. Pri večjih posegih v primeru nesreč ipd. pa niti dodatno zavarovanje ne pomaga! Včasih ti še pomagati nočejo, če ne plačaš!

Ali bi lahko od zdravstvene blagajne in zavarovalnic dobil kakšno olajšavo (o nagradi lahko, seveda, le sanjam!), ker že več kot deset let ozaveščam in izobražujem ljudi, kako s pravilnim ravnanjem z lastnim telesom trajno izboljšati svoje zdravje?

Ali premore zdravstvo toliko poguma in zdrave pameti, da v svojih postopkih in strategijah naredi kakšno korenito spremembo? Tudi na podlagi izkušenj in spoznanj nas, ki smo trajno in stabilno zdravi, krepki, zadovoljni, etično samozavestni in aktivno prispevamo k skupnemu dobru v civilni družbi? (Čeprav smo samouki in nam ni mar za diplome?)

Aprila 2010 prejemam nagrado na najboljši esej: "Filozofija uživanja na surfu" (foto: Ivan Škrlec).

Aprila 2010 prejemam nagrado na najboljši esej: “Filozofija uživanja na surfu” (foto: Ivan Škrlec).

Ali si smem obetati vsaj birokratski premik, če nič drugega?

Ali mi lahko kdo človeško (ne uradniško) odgovori na vprašanje, kje je pravna podlaga temu, da mi ZZZS ne dopušča plačevanja zavarovanja naenkrat za dva, tri, deset let vnaprej – z eno samo položnico – in po možnosti brez posredovanja banke? Kje je tu spoštovanje pravic in svoboščin v demokratični družbi?

Madonca, saj vendar hočem plačati!!!

Nazadnje, ko me uradniki ne slišijo, sem jaz prisiljen poslušati njih, saj mi celo obesijo za vrat dodatno prisilo v obliki »zaračunavanja zamudnih obresti in sprožitve postopka davčne izvršbe« (za piškavih 42,98€, ki jih bom itak plačal kot vedno doslej)!

A lahko, prosim, plačam 429,80€ – vnaprej?

Lepo prosim!

Kultura dialoga spodbuja vestnost in dobroto, nekultura pa ravnodušnost in zločin – na obeh straneh dialoga: na tisti, ki izvaja represijo, in tisti, ki je je deležna!

Uradniški jezik odločbe 4250-3/2013/1353 je tako bolno pravnoformalen, da me razoseblja in je dobesedno vabilo k laganju, izmikanju krivdi, potvarjanju dejstev, skrivaštvu, igranju žrtve – s še več pravnoformalnega jezika. Te igre se enostavno ne grem, ker sem preveč odgovoren do sebe in družbe, da bi dopustil nespametni črki zakona, da iz mene dela zločinca.

Neprilagodljivost pri plačilu obveznega prispevka in ravnodušnost do državljanov pač odseva splošno brezdušnost in robotskost državne uprave, uradov, zavodov.

Ko rečem: »A lahko, prosim, plačam vnaprej?« me hladno odslovite; ko pa (ogorčen nad vašo osornostjo) nekaj časa odstopam od edinih možnih pogojev plačevanja, mi pošljete grozilno pismo, kot da sem zločinec – seveda brez kakršnega koli »prosim«.

Mene so od malega učili, da z besedo »prosim« dosežem več kot s prisilo, mar vas niso?

Če zaradi pravnoformalnih norm ne smete reči »prosim«, upam, da boste zmogli vsaj slišati moj »prosim« in me obravnavati kot človeško bitje, ne pa kot številko v računalniku.

Hvala! Užijte dan!

Hvala

Nara Petrovič

 

P.S.: Ker živimo v elektronski dobi, se poslužujem elektronskih kanalov v izogib še dodatnim nepotrebnim stroškom (tiskanja, papirja, kuvert, poštnin).

Pismo hkrati pošiljam vam in medijem in ga objavljam na svojem blogu, ker zadeva globoke nezdrave vzorce v naši celotni družbi, ki jih bo prej ali slej treba zdraviti.

Verjamem, da v ZZZS zagovarjate in zastopate vrednoto zdravja in da boste zato razumeli moje pismo kot prizadevanje za več zdravja v družbi – ne le pravnoformalno, ampak iskreno človeško.

_______________________________________________________________

Prvi del odgovora je prišel že zelo hitro in ga prilagam …

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za vaše mnenje predloge.

V zvezi z vašim predlogom za plačevanje prispevkov vam bodo odgovor
pripravili sodelavci, ki se ukvarjajo s tem področjem.

V zvezi z uvajanjem bonusov za zavarovance, ki ne koristijo zdravstvenih
storitev, pa vam posredujemo naslednje mnenje Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS):

Uvajanje razlik pri plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje glede
na zdravstveno stanje zavarovanih oseb bi predstavljalo začetek konca
solidarnosti med zdravimi in bolnimi ter med mladimi in starimi kot enega
izmed temeljnih načel solidarnosti v sistemih javnega zdravstvenega
zavarovanja v Evropi. Uvajanje diferenciranih plačil glede na zdravstveno
stanje zavarovane osebe po našem mnenju tudi krši priporočila Svetovne
zdravstvene organizacije skladno s katerimi državljanom oz. zavarovanim
osebam ne sme biti zdravje in dostop do potrebnega zdravljenja odvisno od
premoženjskega stanja osebe.

Kljub temu pa ZZZS že danes ne plača vseh stroškov zdravljenja, saj v
upravičenih primerih od odgovornih povzročiteljev zahteva povračilo škode
nastale zaradi poškodbe ali smrti zavarovane osebe (t.i. regresni zahtevki)
– menimo, da je ta ureditev ustrezna (več o tem v nadaljevanju), bi pa bilo
smiselno določene zdravju škodljive razvade preko trošarinske politike
dodatno obdavčiti in sredstva nameniti ZZZS za zdravljenje in preventivo
(npr. trošarine na tobak, alkohol, sladke pijače…) ter uvesti določene
“maluse” v primeru, da se zavarovana osebe ne udeležuje državnih
preventivnih programov za zgodnje odkrivanje kroničnih nenalezljivih
bolezni (npr. če se oseba ne odzove na vabila v okviru naslednjih 4
programov), ki so za zavarovane osebe brezplačni:
1.)  v  okviru  nacionalnega preventivnega programa za srčno-žilne in druge
kronične  bolezni  odraslih  CINDI ( www.cindi-slovenija.net/ ) se na ravni
osnovnega zdravstvenega varstva izvaja:
–    ocenjevanje   ogroženosti   oseb   za  srčno-žilnimi  boleznimi  in
prepoznavanje  ogroženih na podlagi na dom poslanega, izpolnjenega in
osebnemu    zdravniku   vrnjenega   vprašalnika   ter   preventivnega
zdravniškega pregleda, ki naj bi se ponovil vsakih 5 let za ženske od
40. do 70. leta in moške od 35. do 65. leta starosti;

–    strokovna  pomoč  posamezniku  za  spremembo  življenjskega  sloga s
pomočjo zdravstveno vzgojnih programov za tiste odrasle, ki se jim ob
pregledu   ugotovi   tveganje  za  nastanek  srčno-žilnih  in  drugih
kroničnih bolezni.

2.)   v okviru državnega presejalnega programa ZORA ( http://zora.onko-i.si
)  dobi  vsaka  ženska, stara med 20 in 64 leti, ki v zadnjih treh letih ni
opravila  pregleda z odvzemom brisa materničnega vratu, na dom pisno vabilo
na  pregled.  Ker rak materničnega vratu raste počasi in potrebuje več let,
da iz predrakave oblike napreduje v raka, je mogoče s pregledi žensk na tri
leta veliko večino nevarnih sprememb materničnega vratu odkriti in zdraviti
pravočasno.

3.)  DORA, državni program presejanja za raka dojk ( http://dora.onko-i.si/
)  omogoča  vsako drugo leto vsem ženskam z vnaprejšnjim vabljenjem med 50.
in  69  letom  starosti  pregled z mamografijo, kjer gre za slikanje dojk z
rentgenskimi žarki, s katerim je mogoče odkriti bolezenske spremembe, ki še
niso tako velike, da bi jih lahko zatipali.

4.)  SVIT,  državni  program  za zmanjšanje obolevnosti in smrtnosti zaradi
raka  na  debelem  črevesu  in danki ( www.program-svit.si/ ) omogoča vsako
drugo  leto  vsem ženskam in moškim z vnaprejšnjim vabljenjem med 50. in 69
letom   starosti   pravočasno   odkrivanje  in  odstranjevanje  predrakavih
sprememb.

Sodobni   kulturni   trendi   in  vzorci  ravnanja  pri  skrbi  za  zdravje
izpostavljajo  pomen večje samozadostnosti in osebne odgovornosti pri skrbi
za  zdravje ali pri samooskrbi oz življenju s (kronično) boleznijo, s čemer
se   odpirajo   nove   razvojne   vizije   preobrazbe   zdravstva:  možnost
razbremenjevanja zdravstvene službe in s tem sproščanja določenih finančnih
rezerv,  ki  se  jih  lahko  usmerja  v uvajanje zahtevnejše tehnologije in
obravnavo  zahtevnejših  bolnikov.  ZZZS  si bo zato v naslednjem razvojnem
obdobju  prizadeval  za  podporo  projektom  in  programom  za  pravilno in
racionalno   uveljavljanje  pravic  v  javni  zdravstveni  službi:  gre  za
zmanjševanje   nepotrebnega   ali   neprimernega   koriščenja  zdravstvenih
zmogljivosti   (brez  zdravstvenih  razlogov),  uveljavljanje  pravilne  in
racionalne rabe zdravil, medinskih pripomočkov in predvsem tudi pravilno in
odgovorno   sodelovanje   pri   preventivnih   programih  in  programih  za
(samo)oskrbo pri kroničnih boleznih.

REGRESNI ZAHTEVKI

Po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ima
ZZZS pravico in dolžnost, da uveljavlja povrnitev škode, ki jo ima zaradi
poškodbe, smrti ali bolezni zavarovane osebe. Škoda je vsak strošek ali
izdatek, ki ga ima ZZZS zaradi uveljavljanja pravic zavarovane osebe iz
naslova škodnega dogodka. Z uveljavljanjem regresnih zahtevkov želi ZZZS
povrniti čim več izplačanih sredstev nazaj v zdravstveno blagajno v vseh
tistih primerih, kjer je podana odškodninska odgovornost regresnega
zavezanca in s tem prispevati k višji stopnji varnosti in zdravja ter
zmanjšanju nezgod pri delu.

V skladu z določili Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu so
zavarovalnice, ki opravljajo posle obveznega zavarovanja avtomobilske
odgovornosti, dolžne ZZZS do 15. v mesecu od obračunane kosmate zavarovalne
premije nakazati 8,5 % kot pavšalno kritje škod, ki ZZZS nastanejo zaradi
poškodb zavarovancev v prometnih nesrečah. V letu 2012 je ZZZS iz tega
naslova prejel 19.458.336 evrov. Poleg tega je ZZZS v letu 2012 iz naslova
nesreč pri delu, poškodb zavarovancev v pretepih, zastrupitvah s hrano in
drugih postopkih za povračilo škode izterjal 1.309.980 evrov.

S spoštovanjem!

Damjan Kos, vodja – direktor
Sektor za informiranje in odnose z javnostmi
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana
Tel. št.: (01) 30-77-374, 051 376 214
Fax:       (01) 23-12-182
E-pošta: damjan.kos@zzzs.si
Internet: http://www.zzzs.si
Avtomatski telefonski odzivnik: 01/30-77-300

Advertisements

36 Responses to “A lahko, PROSIM, plačam vnaprej?”

 1. mavricnisvet July 3, 2013 at 7:39 pm #

  Naša družba, je družba solidarnosti. Zato plačujejo tudi tisti, ki ne uporabljajo zdravnikov in sami skrbijo za svoje zdravje 🙂

  • narapetrovic July 3, 2013 at 10:46 pm #

   Ja, Sabina, ravno zato bom tudi plačal!
   In ravno zato tudi delam še kaj več, kot da samo plačujem.
   Sem absolutno za solidarnost, ampak ne za slepo “solidarnost” v obliki metanja denarja v luknjo brez dna. To ni solidarnost, to je nespamet. 🙂

   • Sabina July 9, 2013 at 7:21 pm #

    Kako pa lahko “kaznujemo” tiste, ki ne skrbijo za svoje zdravje? Po kakšnih kriteriijih?

 2. bu July 3, 2013 at 9:12 pm #

  Zoprnež… Nikogar nič ne sprašuj, plačaj teh 430€ in boš dobil dobropis na račun. Če ti bojo slučajno po par mesecih vrnili denar, boš pa vsaj vedel, za koliko časa lahko narediš predplačilo.

  • rok July 4, 2013 at 6:28 am #

   tako je. Za vračilo denarja je ponavadi treba zahtevek in ne se bat, da ti ga bojo sami vračali nazaj. Dokler imaš preplačilo, ti tudi opominov in obresti ne bojo pošiljali. Enostavno nakaži zavarovanje za 10 let vnaprej na račun, če si že želiš.

  • kernc July 4, 2013 at 7:00 am #

   to je pa čisto huda ideja! to deluje? zabeležijo dobropis ali moraš potem naslednji mesec izkazovati, da si jim že prejšnji mesec toliko in toliko več poslal?

   • rok July 5, 2013 at 6:43 pm #

    Zakaj nebi delovalo… Pa ja ne misliš, da se imajo čas ukvarjati s tistimi, ki imajo preplačilo na računu… Ravno miljon evrov pa jim tudi ne boš nakazal, da bi jih skrbelo;) Na tvojem kontu je pač preplačilo in vsak mesec knjižijo samo obremenitev. Je pa res, da ti za to ne bojo dali nobenih pozitivnih obresti;)

 3. Manja July 3, 2013 at 9:28 pm #

  Bravo!

  • Matej July 4, 2013 at 6:34 am #

   Jaz vedno plačujem vnaprej brez kakršnih koli problemov in brez, da bi spraševal uradnike ali lahko. Vse naredi računalniški sistem avtomatsko.
   Pred kratkim sem bral o nekomu, ki si je strgal križne vezi v kolenu. V ZDA je dobil račun za operacijo 15.000$, ker ni imel zavarovanja. Kakšno homeopatsko ali zeliščno zdravljenje bi mu ti svetoval?

   • narapetrovic July 5, 2013 at 2:55 pm #

    Saj, prijatelj iz ZDA je rekel, da si dobesedno ne more privoščiti hujše poškodbe in se enostavno na vsak način trudi biti zdrav in nepoškodovan. Vsaj ena korist dragega zavarovanja … 😉
    Za strgane vezi bi pričakoval, da ga krije solidarnost ostalih zavarovancev in sočutje. Denar je! Problem je, ker so deleži nepravično razdeljeni.
    Gre za temelje družbene etike: danes vse temelji na jemanju in kopičenju – celo do nesramnih nesorazmerij. Nazaj dajemo le minimalno toliko, kolikor je nujno (čeprav raje ne bi, čeprav smo nesramno bogati).
    Kaj pa če bi to zasukali in bi spodbujali pretočno bogastvo in popularizirali dajanje? Kaj če bi nam bilo povsem spontano poskrbeti za človeka v težavah in pač ne bi prenašali nesreče soljudi?
    Če si ne moremo privoščiti pomagati človeku v težavah (razen če je priden in plačuje zavarovanje), smo res reveži. Če ne znamo za zdravje poskrbeti drugače kot z zaprto, avtoritarno, centralizirano zavarovalno politiko, če pogojujemo pomoč, potem
    “kršimo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije skladno s katerimi državljanom oz. zavarovanim osebam ne sme biti zdravje in dostop do potrebnega zdravljenja odvisno od premoženjskega stanja osebe.”
    Kršimo ga, da se držimo birokratskih postavk kot pijanc plota.
    Mojih 14,17 € prispevka mesečno je pomemben akt udeleženosti v družbeni solidarnosti, zato jih plačujem, čeprav ne podpiram zgoraj naštetih programov ZZZS, ker so primarno infrastrukturni, projektni in skoraj nič človeški.

 4. VSB July 4, 2013 at 4:25 am #

  Strinjam se, tudi sam sem že doživel podobno situacijo pa z eno firmo, ki mi na primer naročnino za tlefonsoi imenik ni hotela izdati v enem znesku, marveč so mi raje pošiljali položnice za 2,37 in EUR. Ko jim seveda nisem plačal so mi za zamudne obresti in stroške opomina zaračunavali še visji znesek od dolga samega….
  Jaz bi pa izpostavil še en nonsens. Delavci recimo Vegrada, za katere je Hilda ppzabila plačati prispevke so imeli do konca delovnega razmerja kritje zdravstvenih storitev. Po stečaju niso imeli problemov z nadaljevanjem kritja, ali kot brezposelni ali kot “občani”, oz. Če so stopili v novo delovno razmerje, pa tudi novemu delodajalcu ni treba redno plačevati, kritje je neprekinjeno. Če pa recimo s.p. zamuja za nekaj tednov, ga čaka pri zdravniku neprijetno presenečenje. …

 5. Tin July 4, 2013 at 6:13 am #

  Del članka, o nesmiselni birokraciji, vsekakor velik podpis, samo kontekst zbode!
  A res misliš, da si tako boljši, da ti uspeva tako dobro skrbeti za zdravje, da lahko preprečiš tudi nepričakovane nesreče, bolezni?! Tipični primeri individualista, ki le stežka vidi čez lasten ego, lasten primer v množice Družbe.
  Kje je solidarnost, kje občutek za družbo, človek?

  • narapetrovic July 4, 2013 at 7:46 am #

   Hvala za opomin čez moj ego! Nikoli ne morem vedeti, res je …
   Želim videti čez ta veliki ego in sodelovati v družbi, sem absolutno za solidarnost!
   Na glas pa še razmišljam o človečnosti v tej solidarnosti. In ego rad pretirava, ja.
   Hvala!
   So pozitivne in negativne zgodbe pri zavarovanju, kar je, kot kaže, odvisno od tega, kako dobro se znajdeš. Včasih očitno prav pride še malo sreče (v nesreči).
   Kot vidim v drugih odgovorih se je rešitev na mojo dilemo glede plačila vnaprej že pojavila, bom danes preveril, ali bo šla skozi.

  • Nada August 29, 2013 at 5:59 pm #

   Če človek ne vidi dalj od svojega nosu, Tin. Tudi jaz naredim vse, kar je potrebno, da ostanem čimbolj zdrava. In tudi sem zdrava. Od 1989 leta nisem bila pri zdravniku, razen pri zobozdravniku. In poponoma razumem kaj Nara govori. Govori o preventivi in ohranjanju zdravja. Kaj nam ponuja zavarovalnica? Razno razne preiskave, kjer iščejo možne kandidate za zdravljenje raka, ki je seveda zelo dober biznis. Preventiva zame pomeni, da se ljudi malo bolj seznani z zdravim načinom življenja – od prehrane do gibanja. Ta preventiva pa je zelo zanemarjena. Že od vrtca naprej, kjer naj bi začeli z vzgajanjem zdravih državljanov. Ampak na žalost zdravi ljudje niso zanimivi ne za zavarovalnice ne za zdravnike ne za farmacijo. Ali se sploh zavedamo koliko ljudi bi izgubilo delo, če bi bili vsi zdravi????? Tukaj ne govorimo o nesrečah in nepredvidenih dogodkih, ki se seveda lahko zgodijo. Solidarnost in občutek za družbo je na žalost skoraj mrtev. In ko se bomo znašli na točki, kjer bo pomoč sočloveku tako vsakdanja, kot je jesti, piti ali spati, takrat pa ima človeštvo kot populacija vsaj malo možnosti za preživetje. Lepo pozdravljeni!

 6. Anze July 4, 2013 at 6:38 am #

  Zanimiv sestavek..

  Lahko mogoce povem razloge, zakaj ne dovolijo predplacila:
  – zavarovanje se indeksira mesecno, torej ti oni ne morejo prodati produkta po ceni, ki se lahko (in se bo) cez en mesec spremenila.
  – glede solidarnosti je povedala ze uporabnica interneta nad mano, na isti nacin placujemo pokojninski prispevek, jaz namrec pokojnine si ne obetam z mojimi tridesetimi leti..
  – to tudi ni res, da te v primeru nesrece probajo dodatno oskubiti. Pri 24 letih sem izgubil nogo, celoten racun za 45.000€ je placala zdravstvena zavarovalnica. Torej so mi placali za 50 let zdravstvenega zavarovanja (ce vzames 75€ na mesec, kar je veliko vec kot placujemo..)..

  Kar se pa birokracije in neprilagodljivosti v nasi javni upravi napisal se pa cisto strinjam.

 7. Tunga Vidya Dasi July 4, 2013 at 7:06 am #

  To pa res ni noben problem. To bi lahko enostavno uredil z enim samim telefonskim klicem v salda konte. Povedal bi jim, da boš nakazal večji znesek, oni naj ga pa potem kompenzirajo z mesečnimi računi. Tako bi se izognil še opominom. Sicer se pa strinjam z vsem ostalim, kar si napisal. Tako je tudi tvoja “majhna nerodnost” izpadla dobro v obliki tega zapisa. 🙂

  • :) July 4, 2013 at 11:15 am #

   Resnica v vsem ponuja rešitev, bistveno je, da jo izrazimo 😉

 8. Mirč July 4, 2013 at 9:32 am #

  To je še najmanjši od naših birokratskih idiotizmov, brez brige.
  Če smem vprašati, kakšno zavarovanje pa to plačuješ, €42? To ni niti tisto osnovno za brezposelne, niti kmetijsko – imaš kak poseben paket?

  • narapetrovic July 5, 2013 at 3:10 pm #

   Aha, to je 3 x 14,17 € + obresti. 🙂 Obvezno zavarovanje za občane, ki so brezposelni, a niso prijavljeni na zavodu — v mojem primeru zato, ker se mi, spet, ne ljubi ubadat z birokracijo.

 9. aleš beranič July 4, 2013 at 10:06 am #

  Odgovor na tvoje pismo pa zgleda tako kot, da bi ga sestavil robot 😦 in takšni tudi so uradniki….

 10. Ferdo July 4, 2013 at 10:09 am #

  Brez skrbi, tako kot živiš, boš kmalu potreboval zdravnika. Če si danes zdrav, še ni rečeno, da bo tako do konca. In morda si že kdaj slišal za solidarnost med starejšimi in mlajšimi. Morda veš, da večina stroškov zdravljenja nastane po 60 letu? Meniš, da vsi zbolijo zgolj iz malomarnosti? Ti bi rad bonuse, bolnim pa naj zavarovalnica nabije maluse? Ko boš bolan, boš pa verjetno pristal na plačilo vseh stroškov zdravljenja iz svojega žepa in prosil zavarovalnico za malus?
  Torej: plačuj zavarovanje in bodi vesel, da si zdrav. In živi z zavestjo, da pomagaš tistim, ki nimajo te sreče. Pa malo se poduči o medgeneracijski solidarnosti.

  • narapetrovic July 5, 2013 at 3:11 pm #

   Raje kot da pametujem, kar citiram Borisa, ki je na FB komentiral takole:

   “tule v komentarjih naštete zadeve so mi ok, lepo je imet subtilne in razmišljujoče fb frende, dodam še drugo stran (torej videno iz moje perspektive, zato dopuščam, da povsem napačno interpretiram naro): mislim, da je narin point drugje … tudi sam ne vidim ovire, da ne bi plačal vnaprej ne da bi spraševal uradnico … čeprav vem, da tudi mene zmoti zbirokratiziran odgovor (in roko na srce: tisto je bil birokratski odgovor, ne človeški) … le kdo se brani vplačil na zalogo, to je navaden princip mesečne vozovnice, recimo … in dokler niso industrializirali in razosebili trgovine, je bilo pri lokalnem trgovinarju čisto vsakdanje kupovati na kredo in poplačati še malo čez, na zalogo … tudi nara nima nobenih težav s plačevanjem prispevkov za storitve, ki jih sicer ne uporablja … torej, solidarnost pri njem ni vprašljiva … kar bi večjega dodal, je tisti del o skrbi sam zase: bolnišnice poznam inside&out, sem alergik-astmatik in tudi motorični idiot … ni fora, da naro podimo iz sistema – tudi za zdrave in tiste, ki za to skrbijo, bi morale obstajati bonitete znotraj sistema, ravno tako kot obstajajo bonitete za tiste, ki zdravi niso … enakopravnost pa te fore .. to je meni fora: pravica za vse … recimo, kolikokrat sem videl v hribih povsem neprimerno oblečene in obute ter nepripravljene … in v težavah jim je pomagala gorska, in jih peljal helikopter, in potem zdravniška … kar smo plačali ostali zavarovanci … od podobnega razumem, da najbrž izhajajo pripombe do tistih, ki ne skrbijo zase (in ne skrbijo posledično tudi za nas, ker nam nabijajo v bistvu “svoje” stroške) … skratka, več odgovornosti zase, preventiva in boniteta tudi za tiste bolj skrbne … vsaj jaz tako vidim narin vpis”

   Hvala za razumevanje!

 11. Staša Perdita Durango Rep July 4, 2013 at 11:07 am #

  kakšno zdravstveno zavarovanje pa ti plačuješ za 42,98€? po kateri podlagi? će se ne motim je obvezno zdravstveno zavarovanje od 100 eur naprej, razen, če nisi brezposelna oseba. Ne bi bilo bolje, da bi napisal pismo ZZZSju zakaj je brezposelna oseba sploh dolžna plačati zdravstvene storitve in zakaj ga država v kolikor v 1 mesecu ne uredi zavarovanja ta dejansko prisli v plačevanje? Ker o oprostitvah zdravstvenih storitvah odloča CSD napiši raje, da ljudem izdajajo nezakonite odločbe.

 12. gape July 4, 2013 at 1:31 pm #

  solidarnost ne bi crknla, če bi zdravje nekoliko nagradili usake tolko …

  • narapetrovic July 5, 2013 at 3:13 pm #

   Bravo! A kako daleč smo od darilne ekonomije! Sploh si je ne znamo predstavljati!
   Zato ker vsi grabimo in se potihem zavedamo, da večino itak potratimo za nebistvene stvari, ki nas niti ne osrečujejo.
   Če bi bili zadovoljni, bi vse viške delili, darovali. A to je za današnji svet že huda utopija.

  • Damjan July 30, 2013 at 11:05 am #

   Se strinjam
   Lp

 13. charlie July 4, 2013 at 6:52 pm #

  Če greš na izpostavo ZZZS in rečeš, da imaš službo itd (kolikor vem ne preverjajo)te odjavijo kot samoplačnika za 14,17€. In tako se izogneš prilsnemu plačevanju 😉

 14. Eva July 5, 2013 at 12:17 am #

  “Uvajanje diferenciranih plačil glede na zdravstveno
  stanje zavarovane osebe po našem mnenju tudi krši priporočila Svetovne
  zdravstvene organizacije skladno s katerimi državljanom oz. zavarovanim
  osebam ne sme biti zdravje in dostop do potrebnega zdravljenja odvisno od
  premoženjskega stanja osebe.”

  Torej: uvajanje denarnih plačil krši priporočila Svetovne
  zdravstvene organizacije skladno s katerimi državljanom oz. zavarovanim
  osebam ne sme biti zdravje in dostop do potrebnega zdravljenja odvisno od
  premoženjskega stanja osebe.

  • narapetrovic July 5, 2013 at 3:15 pm #

   Samo v birokratovi glavi tu ne zazvoni zaradi kontradikcije, ki jo vidi vsakdo, ki razmišlja zdravo.

 15. Eva July 5, 2013 at 1:08 am #

  državnih preventivnih programov

  a to pomeni, da bo v učbenikih za program obveznega šolanja, v srednješolskih in višješolskih zdravstveno/farmacevtsko/živilskih učbenikih odslej pisala resnica o tem, kako naravna hrana preprečuje, zdravi, lajša srčno-žilne in druge kronične bolezni odraslih, ženske bolezni, vse vrste raka, živčne bolezni in motnje in drugo?

  Za preostalo demografijo pa dajte to ozaveščanje v premore med filmi na televiziji; in strokovnjaki oglaševalci bodo že vedeli, kam vse se to še splača dat: namesto reklam za nepravično dostopne, zaradi stranskih učinkov škodljive farmacevtske produkte in predelano presladko, preslano, s škodljivimi aditivi obdelano hrano, boste za državno blaginjo ozavestili narod o pomenu naravnega zdravega življenjskega sloga, večje samozadostnosti in osebne odgovornosti v procesu priprave hrane.

  Odlična novica!
  Hvala!

  • narapetrovic July 5, 2013 at 3:17 pm #

   Točno za to gre, da spet vedno jemljemo! Treba je dodatno obdavčiti tisto, kar je škodljivo (nove takse, pristojbine, trošarine), in s tem povečevanje privlačnosti tega, saj se to subtilno kriminalizira.
   Zato sem tako močno proti temu, da iz mene delajo kriminalca!
   Če ob vseh milijardah, ko polzijo po razpokah v žepe pogoltnih posameznikov, ne premoremo nekaj milijonov za olajšave in nagrajevanje zdravja, potem smo res “zdrava” družba.

 16. Jana July 5, 2013 at 9:42 am #

  ja, tudi pri nas plačujemo določene postavke za celo leto vnaprej, poknjiženo je preplačilo in potem se ob nastanku obveznost odšteva. še nikoli nismo dobili vrnjenega. ker je res bizarno plačevanje na razne konte (pri obračunu plač), kjer je provizija skoraj enaka znesku. pri naši največji banki nas bi dve leti nazaj nakazovanje plač za štiri osebe koštalo okoli 10€ provizij. boleče. zato smo si zadeve sami poenostavili in zamenjali banko. danes nas to košta cca euro pri DH.
  res ima državni aparat še veliko možnosti, da postane to kar bi moral biti: servis za državljene.

  • narapetrovic July 5, 2013 at 3:19 pm #

   Glede na to, kar ste vsi napisali glede plačevanja naprej, vidim, da je to najboljša odločitev. Hvala!
   Uradnega odziva ZZZS na to moje vprašanje še ni.
   Mimogrede, ta blog je bil med 100 blogi dneva (65. mesto) na vsem svetu na WordPressu.
   Hvala za branje in komentiranje!

 17. borut July 7, 2013 at 10:19 am #

  Medgenaracijska solidarnost je tako kot socializem samo na papirju lepa misel. Ker pa je ta svet pokvarjen prav do temeljev, se za temi plemenitimi pojmi skrivajo določene skupine ljudi, katere od tega lepo živijo.
  Bom vprašal zagovornike medgeneracijske solidarnosti kam pa je šel denar, katerega so zdajšnji upokojenci vplačevali za svoje pokojnine nekoč.
  Očitno je za nekatere medgeneracijska solidarnost to, da nekdo pobaše denar zdajšnjih upokojencev, za njihove pokojnine pa naj plačujejo trenutni zaposlenci.

 18. maja July 8, 2013 at 9:00 am #

  Živjo Nara, najprej vse čestitke za tvoje prevode Anastazije; prebrala sem jih vse, prepričana sem, da je v tvoji glavi zazvenela njena misel, zato, mi ni jasno kako da se proti sistemu (ki vlada v naši Sloveniji – zdravstvu, sociali, šolstvu..) boriš tako po kapljicah … plačevanje prispevkov vnaprej — zakaj ? Nehajmo jih plačevati ( glej boruta), vsi smo prežeti z nekim sistemskim strahom kaj pa če se nam kdaj kaj zgodi – zgodilo se bo samo tisto kar si bomo v mislih ustvarili sami ! In takrat se bo zagotovo našel način, da se izvijemo iz te situacije, saj je vodilo , ki ki izseva iz tvojih prevodov knjig o Anastaziji , da je je vesolje vedno čuječe nad nami in nam ves čas nudi pomoč. Jaz sem za enkrat ukinila dodatno zdravstveno zavarovanje sedaj pa mislim , da je čas, da ukinem vse kar kot pravi zavedni državljan plačujem že 37 let in od tega nimam nič.

 19. narapetrovic July 30, 2013 at 11:22 am #

  Evo, malce dolgo je trajalo, da zgodbo pripeljem do konca:

  Dobil sem še odgovor od ZZZS (že 9. 7.):

  Spoštovani,

  sporočamo Vam, da je v skladu z internim aktom ZZZS mogoče prispevek za
  samoplačnike obračunati in plačati tudi za več mesecev v naprej, in sicer
  največ za eno leto v naprej. Možnost vnaprejšnjega plačila prispevkov je mogoča
  od sredine leta 2010 dalje.

  Lepo pozdravljeni,

  Skratka dvignil sem prah (upravičeno?), ker nisem šel preverit, če se je kaj spremenilo … no, verjetno bi se lahko spremenilo še kaj, a ne?

  Kakor koli že, včeraj sem končno vse uredil na ZZZS v Kopru (pri zelo prijazni računovodkinji) in plačal položnico za celotno 2013! Evo, zdaj pa mir!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: