Archive | January, 2013

Where has all the (community) glue gone?

27 Jan

Every community needs some kind of social “glue” to keep it together. It doesn’t matter how big or small the community is, the glue is always the non-productive, leisurely, intimate, fun aspect of the social connections. The glue has to do with established rites, the festivities of common identity, the acknowledgment of interdependence, culture and games, the repetitive patterns and habits of daily life.

People need to meet, to see and touch each other to reaffirm their feeling of security in their connections. Without this people feel detached, alone, they don’t really belong to the community. No wonder communities are falling apart in the developed world–we have too much e-communication and too little heart communication.

Christopher Alexander wrote it so well in his book A Pattern Language (pg. 629):

The following incident shows how imporatant freedom of movement is to the life of a building. An industrial company in Lausanne had the following experience. They installed TV-phone intercoms between all offices to improve communication. A few months later, the firm was going down the drain–and they called in a management consultant. He finally traced their problems back to the TV-phones. People were calling each other on the TV-phone to ask specific quesitons–but as a result, peope never talked in the halls and passages any more–no more “Hey, how are you, say, by the way, what do you think of this idea…” The organization was falling apart, because the informal talk–the glue which held the organization together–had been destroyed. The consultant advised them to junk the TV-phones–and they lived happily ever after.

This incident happened in a large organization. But the principle is just the same in a small work group or a family. The possibility of small momentary conversations, gestures, kindnesses, explanations which clear up misunderstandings, jokes and stories is the lifeblood of a human group. If it gets prevented, the group will fall apart as people’s individual relationships go gradually downhill.

CetaGosenic1_th

This reminds me of the story of the cooked frog. If you put a frog in hot water, it will jump out immediately (so they say). But if you put it in cold water and warm the water up gradually, the frog will stay cozy in the water and ultimately get cooked.

The case of TV-phones in the company in Lausanne shows how a company can jump out of the water when a big change takes place quickly. On the other hand, our entire civilization could be used as a case study of the change happening slowly and our communities being cooked to disintegration. Can we imagine today jumping out of the global network of e-communication for the sake of strengthening local communities? Can we see the strength of human connections outside of the internet and mobile phones? Can we transform the electronic communication to something that truly benefits human connections?

The glue of our communities has melted world wide–with or without global warming. We’re atomized, cut down to pieces and unable to really communicate. We have the e-skills, but we lack the skill of being WE. I think the greatest challenge of our time is to rebuild the identity of “us”, the community, the collective being that exists beyond the singularity. There is no I, if there is no WE.

Reestablishing the WE should be the priority of our politics, economics and, ultimately, our common sense. If we fail to do so we might survive as the slaves of a foreign, constructed system  which we don’t even understand, but we’ll  disappear as a human individuals that strive only as members of meaningful communities.

Advertisements

Ekološka naselja in trajnostna kultura bivanja 2013

15 Jan

PREDSTAVITEV PREDAVANJA (za tiste, ki bi ga želeli organizirati v svojem kraju)

SEZNAM TERMINOV (vsi vpisani prazni datumi so prosti)

kazalo in predgovor h knjigi

NAROČILNICA ZA KNJIGO (20% ugodneje)

Na predavanju bodo ob pestrih fotografijah in dinamičnih vprašanjih predstavljene  rešitve za dvig kakovosti življenja, stabilizacijo klimatskih in gospodarskih nihanj, ozaveščenost lokalnih skupnosti in prevzemanje individualne odgovornosti, višanje ravni samooskrbe in samouprave, predvsem pa za preseganje butalskega ponavljanja škodljivih vedenjskih vzorcev, kakršnemu smo priča v vseh sferah družbenega življenja.

Continue reading

(R)Edefining the language / (R)Einventing the wheel

9 Jan

If there is a letter in the alphabet that represents the complexity of our world, it has to be R. Children have trouble to pronounce it, and some adults too. It’s the sound of perplexing technical gimmicks, the resonance of recondite robots reverberating through our reality.

E is the opposite, it represents the simplicity. It is the sound of letting go, of allowing things to happen and voices to be heard. It is the sound of going out on a quest and coming back with the newly discovered. E is the soul’s acceptance of its potential. It is the community’s yielding in to the common wisdom and dropping the inner conflict that springs from the R.

When R dominates over — RE is born.

RE is the sacred crow of the humanity; it is never questioned, never doubted, never objected.

We praise the history and tradition. Everyone is expected to respect the past. To respect (lat.: re specere) literary means to “look back”. And gosh, do we love to look back! Throughout the history we’ve been reverentially protecting traditions of the past. The future is uncertain and it’s hard, if not impossible, to respect it. Future holds only our hopes and aspirations.

Continue reading

Hvala za dušik!

3 Jan

Na čudovit januarski sončni dan sem ob poteh nabiral penušo in si mislil: “Hvala vam, vsi gostje, da lulate ob poteh!”

Zaradi vašega dušika je pri nas penuša takšna:

Veliiiika penusa

Pa ne samo to, tudi veliko je je! Veliko lulanja, veliko penuše, a ni to fajn!

Skleda penuše

Glede na to, da sem penušo zadnje dni jedel predvsem v solati, sem si jo za danes zamislil v enolončnici, v Indiji imenovani kitri oz. kičari. Riž, leča, začimbe in zelenjava … za popestritev sem na vrtu izpulil še par korenčkov in dodal nekaj listov blitve …

Continue reading

Paralelne fekalije

2 Jan

Pred vami je eno fajn fekološko poglavje iz knjige Ekološka naselja in trajnostna kultura bivanja … Uživajte ob branju!

Povej mi, kakšen odnos imaš do lastnih iztrebkov, in povedal ti bom, v kako zdravi družbi živiš.

Ljudje protestirajo. Zahtevajo poštenost, pravičnost, nedvoličnost – v gospodarstvu, politiki, energetiki, javni upravi. Toda zahtevati spremembe brez lastne pripravljenosti nekaj aktivno spremeniti je licemersko in celo shizofreno. Ko odprem časopis, kateri koli časopis, brž opazim, da pravzaprav dobro vemo, kaj je narobe, pa vendar še naprej počnemo prav to. Kako drugače bi to poimenovali kot kolektivna shizofrenija? Skupni imenovalec shizofrenije je vsesplošno razširjena analnost.

Image

Prav analnost je cement, ki drži skupaj opeke potrošniškega kapitalizma, razširjena je v vseh slojih prebivalstva. Povsod je zaznati razcep med tem, kar vemo, in tem, kar dejansko počnemo, samoustvarjena globalna iluzija se nam zdi stvarnejša kot vsi elektronski paralelni svetovi. Posebej pereča sta fiksacija na rast in obilje ter nevrotičen strah pred krizo in recesijo.

Nič slabega ni, če se mlada družbena ureditev vsake tri mesece primerja sama s seboj in išče potrditev lastnega razvoja v stalni rasti. Narobe je, če se sili k rasti tudi po tem, ko je že materialno dorasla. Takrat prostora za zdravo rast zmanjka, lahko se le še debeli. Zrelost pokaže tako, da začne rasti značajsko, etično, duhovno in da se nauči sprejeti tudi lastno pešanje, minljivost in konec. Mnogi otroci na podboju označujejo, koliko zrastejo vsak mesec. Ko odrastejo, s tem početjem nehajo. Merjenje telesne rasti zamenjajo z merjenjem intelektualnih, duševnih, dušnih razsežnosti, ali premožnosti, vpliva, dosežkov. Če se fizična rast nadaljuje v širino, tega ne obešajo na veliki zvon.

Continue reading