Archive | January, 2012

Zimska permakultura v Šavrinih

8 Jan

Zima je pravi čas za za nekatera opravila v permakulturi, zato bomo dve soboti posvetili dvema različnima pogledoma na načela permakulture, tokrat v Naravicah v Šavrinskem hribovju:

Prvič, 21. januarja – se bomo ukvarjali s permakulturnim ravnanjem z gozdnim vrtom, spoznavanjem z drevesi, razumevanjem razvoja gozda in pomena dreves za pokrajino in človeka, vzdrževanjem gozdnega sestoja, izboljševanjem pogojev že rastočim plodnim rastlinam v gozdu (drnulje, šipek, robide, črni trn, šparglji, kostanj itd.) s ciljem ustvarjanja gozdnega vrta. Vsak udeleženec se bo naučil pravilno podreti drevo z motorno žago. Gozdarska permakulturna delavnica je tako v Naravicah kot Sloveniji izredno aktualna, saj je delež gozdnih površin zelo visok. Ustvarjanja gozdnega vrta se je pri nas smiselno lotevati na podlagi že obstoječih gozdnih površin, ne pa zgolj na golem ozemlju.
Delavnico vodi Janez Božič, prekaljen permakulturni učitelj in gozdar, s katerim smo se v Naravicah srečali že večkrat (in še se bomo). O gozdu na Krasu preberite odličen prispevek na Permakulturnem blogu.

Continue reading

Advertisements