Archive | March, 2011

Slavček iz gozda Tintin

28 Mar

Na obronkih gozda Tintin so živeli vrabec Grabec, sinička Tička, kos Štos in slavček Sobravček. Iz dneva v dan so tekmovali, kdo najbolj izvirno žvgoli.

Čiv čov, čiv čov! se je šopir vrabec Grabec.

Či či čo, či či čo! ni zaostajala sinička Tička.

Či čuj, či čuj! je poskakoval kos Štos.

Le slavčku Sobravčku se je zatikalo: Čiv … či čo, čov … či čuj!

Ostali so kar kolovratili z očmi.

Kos je čivknil: »Zakaj nas tako nerodno oponašaš?«

»Zapoj vendar nekaj izvirnega!« je vzkliknil vrabec.

Sinička se je namrščila: »Je to sploh žvrgolenje? Tvoje petje je za smetje!«

»Poskusi znova,« ga je opogumil vrabec Grabec.

»Čju čju vuč poč črrrr …« Slavček Sobravček je obupano sklonil glavo.

Poskusil je spet drugi dan. In tretji dan. Sedemnajstega dne so ga vrabec Grabec, sinička Tička in kos Štos nagnali globoko v temni gozd Tintin.

Advertisements

Špargljeraj

28 Mar

Da nabereš šop divjih špargljev, je cel križ. Pravijo, da moraš po plod splezati na konec veje. No, po šparglje pa moraš v trnovo grmovje. Davek se pozna zlasti na nogah.

Davek nabiranja špargljev ... (ko greš res v grmovje)

Kjer živim, sta dve večji področji, ki jima pravim špargljeraj. Zaradi izobilja špargljev, seveda. Zgornji špargljeraj je pozni, spodnji je zgodnji. Prav tam sem danes nabral točno pol kilograma špargljev — toliko so tehtali očiščeni, pripravljeni za v lonec.

Continue reading